Medlemskap

Så här blir du medlem

Det är inte längre möjligt att föranmäla sig till kongressen. Medlemskap kan nu endast lösas i dörren och priserna där blir:
Alla tre dagarna: 500 kronor
Fredag: 150 kronor
Lördag: 250 kronor
Söndag: 150 kronor

För åldrarna 13 – 26 gäller följande priser:
Alla tre dagarna: 350 kronor
Fredag: 100 kronor
Lördag: 200 kronor
Söndag: 100 kronor

Barn upp till och med 12 års ålder släpps in gratis i förälders sällskap.

Vid ankomst måste du registrera dig för att få din namnbricka och ditt kongressmaterial. Under rusningstid kommer det att finnas separata köer för föranmälda. Vi har listor på alla namn, men om det råder någon tvekan kan du bli ombedd att bevisa din identitet (ID, utskrivet bekräftelsemeddelande eller kvitto på inbetalning). Och vi vill ha ditt riktiga namn – om det skiljer sig från det som står på deltagarbrickan. Ett ID-kort krävs också om det inte är uppenbart att du är under 26 år.